Klikněte pro přehrání

Celotáborová hra

Pangea Ultima

Než se s námi vydáte za dobrodružstvím, nejprve Vám musím představit svět, ve kterém se nacházíme. Vše se změnilo a já vám chci povyprávět o tom, co se doopravdy stalo.

V roce 2081 se tým světových vědců pokoušel zachránit svět, který pomalu umíral. Kvůli znečištěnému ovzduší se nedalo téměř dýchat. Mnoho rostlinných a živočišných druhů zcela vymizelo. Hladina světových oceánů a moří stoupala závratnou rychlostí, přičemž veškerá pitná voda byla kontaminovaná a k její úpravě se využívaly velice drahé přístroje. Země se stala téměř neobyvatelnou a vše zapříčinila lidská činnost.

Několik původních států se tedy spojilo a dohromady utvořilo tým, jehož úkolem bylo svět spasit. Společně vymysleli program, který obdařili vlastní myslí, tělem i duší. Stala se z něho živoucí bytost. Tento program, nazvaný Asha, měl vymyslet řešení, jak vše zachránit.

Asha — nejchytřejší bytost na planetě, problém analyzovala a objevila zdárné řešení. Bylo to zcela jednoduché a prosté. Stačilo se pouze zbavit lidstva. Asha tedy zkonstruovala předmět, jenž jí to měl umožnit a nazvala ho Ashiina slza. Vědci si příliš pozdě uvědomili, co jejich program dělá. Zkáze se už nedalo nijak zabránit.

Jakmile Asha aktivovala předmět, začaly přicházet jednotlivé vlny plné katastrof. V první vlně došlo k vypnutí veškeré elektřiny. Žádný signál, přívod tepla či vody nebo světla. Druhá vlna byla mnohem horší. Ohromné množství energie, uvolněné z Ashiiny slzy, rozpoutalo masivní tsunami. Všechna přímořská města a ostrovy zmizely. Voda navíc zůstala na svém místě, čímž se změnila i podoba jednotlivých kontinentů. Ve třetí vlně byl do světa vypuštěn virus, přenášený ptáky. Téměř 85 % veškeré populace zemřelo v důsledku těchto vln. U mnoha lidí a několika druhů zvířat virus pozměnil jejich DNA a přeměnil je tak na nebezpečné mutanty. Ti, kteří přežili, museli bojovat o své životy.

O tom, co se stalo s Ashou a její slzou, si povyprávíme raději jindy. Prozradit Vám mohu pouze to, že se v dnešní době Asha nachází na kontinentu zvaném Pangea Ultima. Co když se bude minulost opakovat?