Šifry se záměnou nebo posouváním písmen

A = ?

Do první řádky se napíše celá abeceda a do druhé se napíše abeceda posunutá. Pod písmeno A se napíše to písmeno, o které je to posunuto ( např. A=M znamená, že a v šifře se rovná M ve skutečnosti ). Při šifrování se hledá ve spodní řádce a do šifry se píše to z horní řádky a při luštění se v horní řádce hledá písmeno v šifře a v dolní je písmeno ze zprávy.

Pro A=M vypadá tabulka takto:

A B C D E F H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

potom : MSCV HAPZUWG je AHOJ VODNÍKU

Místo písmen čísla

Jedna z nejjednodušších šifer místo písmen se do zprávy napíší čísla A=1 B=2 ... Jednotlivá čísla se oddělují středníkem. jiná možnost je čísla psát římskými čísly. Také je možnost čísla neoddělovat středníkem, ale potom se luštění značně zkomplikuje.

 

AHOJ VODNÍKU  =  1;8;16;11; 23;16;4;15;10;12;22

 

Mezerová šifra

Další velmi jednoduchá šifra, která se dá luštit i bez tabulky. Stačí vědět jak na to. Píšeme najednou do dvou řádek, přičemž v první řádce je písmeno, které je v abecedě před tím co chceme zašifrovat a v druhé je písmeno, které je v abecedě po něm.

 

S  Z  A  N  P

 

 

U  B  C  P  S        Je zašifrované slovo TÁBOR

 

Samozřejmě by šlo napsat to i takhle:

 

SU  ZB  AC  NP  PS

Záměna některých písmen

Zvolí se takový klíč, ve kterém se písmena neopakují a je dost dlouhý. Poté se písmena v klíči očíslují a místo písmen se do zašifrované zprávy píše příslušné písmeno.

 

Klíč O R I G A N U M

 

 

     1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

Potom VETS365  1BYV5TEL  PL56ETY  65P1K25J3  ZH217CE63

 

 

je    VETSINA  OBYVATEL  PLANETY  NAPOKRAJI  ZHROUCENI

 

Dost slov se dá domyslet i bez klíče, otázka je zdali to při hře vadí.