Morseovka

Písmeno Kód Běžná pomocná slova
A . - akát
B - . . . blýskavice
C - . - . cílovnící
D - . . dálava
E . erb
F . . - . Filipíny, filiálka
G - - . Grónská zem
H . . . . hrachovina
CH - - - - chvátá k nám sám
I . . ibis
J . - - - jasmín bílý, junácká hůl
K - . - krákorá, království
L . - . . lupíneček
M - - mává, mlízí
N - . národ, nástup, náchod
O - - - ó náš pán
P . - - . papírníci
Q - - . - kvílí orkán
R . - . rarášek
S . . . sekera, sobota
T - tón, trám, tůň
U . . - učený, uličník
V . . . - vyučený, vyvolený, vinobraní
W . - - Waltrův vůz, wagón klád
X - . . - Xénokratés, Xénie má
Y - . - - ý se krátí, ý se ztrácí, Ýkar mává
Z - - . . zpíváme jen, známá žena, zrádná žena

Číslo Kód
1 . - - - -
2 . . - - -
3 . . . - -
4 . . . . -
5 . . . . .
6 - . . . .
7 - - . . .
8 - - - . .
9 - - - - .
0 - - - - -
Doplňující symbol Kód
tečka . . . . . .
otazník . . - . .
dvojtečka - - - . . .
čárka . - . - . -
vykřičník - - . . -
pozor - . - . -
vysílejte - . -
konec . . . - . -
rozumím . . . - .