Azimut v terénu

Azimut je úhel pochodu a udává se ve stupních. Pokud chceme zjistit azimut v terénu, namíříme šipku nebo rysku na buzole k objektu (hradu, zámek apod.) a otočným kruhem otáčíme až do chvíle, kdy označená část střelky ukazuje k označení severu na otočném kruhu.

Hodnotu azimutu zjistíme u šipky nebo rysky na buzole. Známe-li pouze hodnotu azimutu, nastavíme tuto hodnotu k šipce nebo rysce na přístroji a otáčíme se spolu s přístrojem do té doby, až ukazuje označená část střelky k označení severu na otočném kruhu přístroje.